Cordova Hs Austin McCoy and Dave Hill Strapemupsports Founder.